Każde zlecenie jest inne, dlatego w celu ustalenia kosztów przygotowania publikacji w naszej Pracowni prosimy o kontakt telefoniczny lub o przesłanie drogą e-mailową następujących informacji: liczbę znaków ze spacjami, liczbę tabel, wykresów, ilustracji oraz charakter publikacji (beletrystyka, praca naukowa, katalog, album, broszura, itp.). Przygotujemy wstępną wycenę w możliwie najkrótszym czasie.

Wycenę ostateczną wykonujemy po otrzymaniu kompletnych materiałów.

W tabeli podane ceny przedstawiają orientacyjny koszt składu i łamania tekstu w przeliczeniu za jeden arkusz wydawniczy. 1 arkusz wydawniczy to 40000 znaków ze spacjami lub 3000 cm2 powierzchni ilustracji lub 700 wierszy poezji.

Usługa Cena od Uwagi
tekst prosty (beletrystyka) 30 zł  
tekst z utrudnieniami 50 zł Niewielka liczba przypisów, pojedyncze tabele, wykresy, ilustracje
tekst naukowy 70 zł przypisy, tabele, wykresy, ilustracje
tekst naukowy trudny 90 zł j.w. dodatkowo wzory matematyczne, chemiczne, cytaty w języku obcym
tekst naukowy z dużą liczbą utrudnień 110 zł j.w. i stanowią więcej niż 50% objętości pracy

Powyższą tabelę prosimy traktować jako cennik poglądowy.

Przy stałej współpracy oraz przy pracach nietypowych cennik ustalany jest indywidualnie.